over Elisabeth restauratie

Het Elisabeth Restauratie atelier streeft ernaar het culturele erfgoed voor de toekomst te behouden, met respect voor de esthetische, historische en spirituele betekenis, evenals de fysieke integriteit.

De behandeling zal altijd beperkt zijn tot wat noodzakelijk is voor behoud van het erfgoed. De ingrepen worden zo veel mogelijk uitgevoerd met materialen en technieken die zo weinig mogelijk schade aan het originele object veroorzaken en zo veel mogelijk authenticiteit behouden.

Als eigenaar, opdrachtgever of beheerder ontvangt u altijd de documentatie, zoals conditieopnamen en behandelingsverslagen inclusief aanbevelingen voor nazorg/preventie conservering.

 

Bewust van mijn eigen kunnen en beperkingen, zal ik, zodra de uitzonderlijke staat van een werk erom vraagt, advies zoeken bij relevante specialisten voor het bepalen van de juiste aanpak. Over maatregelen of procedures die ik adviseer ben ik altijd bereid te discussiëren met collega's, opdrachtgevers of beheerders. Ik sta open voor collegiale intervisie.