restauraties

Het doel van conservering is ons cultureel erfgoed duurzaam te behouden. Daarbij wordt gestreefd naar het minimaliseren van schade en verval.

De ingrepen worden zo veel mogelijk uitgevoerd met materialen en technieken die zo weinig mogelijk schade aan het originele object veroorzaken en zo veel mogelijk authenticiteit behouden.

Bij restauratie wordt het object terug gebracht naar een staat, waarin het zich in de loop der geschiedenis heeft bevonden.


“It is good to love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is well done.” ― Vincent van Gogh